ABOUT ME:

Agata Ł. Wierzbicka is an interdisciplinary designer who works on a junction of architecture, design and art. She received her education at the Architecture for Society of Knowledge Faculty at TU Warsaw and Furniture Design Specialty at Faculty of Wood Technology at Warsaw Agricultural University. She also studied architecture at Hogeschool Voor Wetenschap und Kunst in Brussels, Belgium. She is interested in small scale design such as space creation, art installations, exhibition and furniture design, visual identity and illustration. In her designs she uses architectural knowledge to create spaces that provokes events and particular situations. She looks for relation between people as space actors and their spacial identity, caused by non linear processes and emergent phenomenon. She gained her experience while working in architectural and design offices across Europe, in Amsterdam, Munich, Eskilstuna (Sweden) and Warsaw. Many times she participate in art workshops in Paris, Dublin, Warsaw and Gdansk. For many years she was a drawing and design teacher in School of Drawing in Warsaw.

Agata Ł. Wierzbicka jest interdyscyplinarnym projektantem, pracującym na pograniczu architektury, design’u i sztuki. Absolwentka Wydziału Architektury na kierunku Architecture for Society of Knowledge (ASK) Politechniki Warszawskiej oraz Technologii Drewna w katedrze Projektowani Mebli na SGGW w Warszawie. Studiowała również architekturę na Hogeschool Voor Wetenschap und Kunst w Belgii. Specjalizuje się w projektowaniu przestrzeni, scenografii, instalacjach artystycznych, komunikacji wizualnej i ilustracji. W projektach wykorzystuje wiedzę architektoniczną do stworzenia przestrzeni będącej stymulatorem zdarzeń oraz konkretnych zachowań. Szuka relacji pomiędzy ludźmi jako aktorami przestrzeni i ich identyfikacji z miejscem co wynika z nielinearnych procesów i emergencji. Zdobywała doświadczenie w biurach architektonicznych i projektowych w całej Europie, m.in. w Amsterdamie, Monachium, Eskilstunie (Szwecja) i Warszawie. Wielokrotnie brała udział w malarskich i rysunkowych plenerach w Paryżu, Dublinie, Warszawie i Gdańsku. Uczyła rysunku i projektowania w szkole rysunku w Warszawie.

OFFER:

Let’s design together! I can help you in…

> Space creation
> Exhibition design
> Art installation
> Furniture design
> Graphic design
> Visual identity
> Illustration

> Projekt przestrzeni
> Scenografia
> Instalacje artystyczne
> Meble
> Grafika
> Identyfikacja wizualna
> Ilustracja

COLABORATION:

present:

370 studio http://370studio.com/


past:
Kdesign Architekci www.kdesign.pl Modoso group www.modoso.pl
SeARCH Architects http://www.search.nl/
Nickl & Partner Architecten http://www.nickl-partner.com/