VISUAL IDENTITY

CLIENT: SIK! (Samodzielna Instytucja Kultury)

COLLABORATION: Ewa Stankiewicz

WARSAW

2012

 

Recovering -> Targówek Farbyczny

ODZYSKIWANIE -> Targówek Farbyczny


 

The project of promotion materials for Neighborhood Relax Club space included postcards, posters, invitations and bike map.

 

Projekt materia³ów promocyjnych do projektu przestrzeni S±siedzkiego Klubu Wypoczynkowego i obejmowa³ pocztówki, plakaty, zaproszenia oraz mapź rowerow±.
imgimgimgimgimgimgimg