SPACE DESIGN

CLIENT: SIK! (Samodzielna Instytucja Kultury)

COLLABORATION: Ewa Stankiewicz

WARSZAWA

2012

 

ODZYSKIWANIE -> Targówek Farbyczny

Recovering -> Targówek Farbyczny

 

Art-social project.

’The Project in total is based on social consultation and financed by sponsors.

It uses the concept of recycling and Targówek Fabryczny inhabitants’ energy. It is a manifest in practice and a change introduced in sort of an ‘art for social change’. Historic buildings, wooden houses built before the war, forest inside the city, relax with guest habitants of Targówek, romantic punk and finding new possibilities of real change in the nearest surrounding.’

The project assumed the creation of outdoor Neighborhood Relax Club in one of Warsaw district – Targówek Fabryczny. The design space was supposed to be a place for relax, meetings and outdoor cinema. In order to achieve it, city furniture made of plastic banners and wooden pallets have been designed.

 

Projekt artystyczno-społeczny.
Projekt w całości oparty jest na konsultacjach społecznych i finansowany przez sponsorów. Wykorzystuje koncepcję recyklingu oraz energię mieszkańców Targówka Fabrycznego. To manifest w praktyce i zmiana wprowadzana w duchu "sztuki dla zmian społecznych". Zabytkowe kamienice, przedwojenne drewniane domy, las w środku miasta, relaks wraz z gościnnymi mieszkańcami Targówka Fabrycznego, romantyczny punk i odkrycie nowych możliwości realnej zmiany w najbliższym otoczeniu.” (https://www.facebook.com/Odzyskiwanie)
Projekt zakładał stworzenie Sąsiedzkiego Klubu Wypoczynkowego w jednej z dzielnic Warszawy – na Targówku Fabrycznym. Projektowana przestrzeń miała być miejscem wypoczynku, spotkań oraz kina plenerowego. W tym celu zostały zaprojektowane tzw. meble miejskie z banerów oraz palet.
imgimgimgimgimgimgimgimgimgimg