ARCHITECTURE/MECHATRONICS

CONCEPTUAL STUDENT PROJECT

COLLABORATION:

                                  Kama Kośka

                                  Łukasz Iwan

                                  Leszek Włochyński

                                  Dorota Adamowicz

WARSAW

2012

 

City Carpet

 

City Carpet is a conceptual student project situated at the intersection of architecture and mechatronics. The project combines the kinetic, performative aspects of design with basics of robotics. City Carpet is the proposal answer for design problem of recharging point for electrics vehicles, set to explore conceptual construction of responsive environments, in order to improve the quality of live and urban infrastructure. The goal of design process was to create a kind of a shelter for EV recharging points, that closes its surface above the car and creates inside a specific, relaxing conditions and makes a visible representation of EV recharging process in the city.

City Carpet is a modular tessellated structure and might be adopted to different plots, but the initial location for this concept was a degradated parking space at Konstytucji square in Warsaw. At the beginning, the idea was based on a rigid origami folding concept, finally it evolved to a kinetic fabric based on rigid triangles and articulated nodes. The whole is supported by pillars moving in vertical direction. Several alternative sequences of movement are provided in the prototype model. The mechanism is controlled by Arduino programmable controller.

 
City Carpet jest koncepcyjnym studenckim projektem na styku architektury i mechatroniki. Projekt łączy ze sobą kinetyczne, performatywne aspekty projektowania z podstawami robotyki.
City Carpet jest próbą odpowiedzi na problem zaprojektowania punktu ładowania pojazdów napędzanych elektrycznie, zadany w celu eksploracji koncepcji działania środowisk reaktywnych dla polepszenia infrastruktury i jakości życia.
Celem procesu projektowego było stworzenie zadaszenia punktów ładowania elektrycznych pojazdów, które zamyka swoją powierzchnię nad samochodem, tworząc wewnątrz specyficzne, relaksujące warunki, jednocześnie stwarzając na zewnątrz widoczną reprezentatywną strukturę procesu ładowania elektrycznego pojazdu w mieście.
City Carpet jest modularną strukturą składającą się z jednakowych trójkątnych modułów, mogącą się dopasować do różnych przestrzeni, jednakże pierwotną działką był Plac Konstytucji w Warszawie. Na początku idea bazowała na koncepcie sztywnego składanego orygami, by finalnie ewoluować do kinetycznej struktury opartej na trójkątach i węzłach przegubowych. Cała struktura jest podtrzymywana na słupach poruszających się w kierunku wertykalnym, powodującym ruch. W prototypie zostało wprowadzonych kilka alternatywnych sekwencji ruchu. Mechanizm jest sterowany przy pomocy Arduino, programowalnego kontrolera.


 

 

 

City Carpet-Idea from Agata Ł. Wierzbicka on Vimeo.

 

City Carpet from Agata Ł. Wierzbicka on Vimeo.

imgimg