EXHIBITION DESIGN

CLIENT: Muzeum Woli. Oddział Muzeum Warszawy

COLLABORATION: Anna Śliwka

WARSAW  2013

 

'Poland in tango rythm',  exhibition design

"Polska w rytmie tanga",  scenografia

 

'Polska w rytmie tanga' exhibition design ‘Poland within tango rhythm’ is a temporary exhibition organized as a part of festival ‘ Polish tango – 100 years of tango in Poland. The space dedicated to the exhibition is located on the ground floor, next to the entrance, partly sharing the space with foyer. Small exhibition room was divided into thematic zones, between which the hanging posters, with dancing tango couples printed on them, let the viewers explore the exhibition in a tango rhythm.

 

„Polska w rytmie tanga” to wystawa czasowa zorganizowana w ramach festiwalu „Polskie tango – 100 lat tanga w Polsce. Przestrzeń dedykowana wystawie znajduje się na parterze muzeum, tuż przy wejściu, częściowo zajmując hol. Mała przestrzeń sali została podzielona na strefy tematyczne, pomiędzy którymi wiszące plakaty par tańczących tango pozwalały na zwiedzanie wystawy w rytm tanga.
imgimgimgimgimg