EXHIBITION DESIGN

CLIENT: Muzeum Woli. Oddział Muzeum Warszawy

WARSAW

2014

 

'New Varsovians. The story of social promotion of the second half of the XIX century',  exhibition design

"Nowi warszawiacy. Historie awansów społecznych drugiej połowy XIX wieku",  scenografia

 

‘The characters of the ‘New Varsovians’ exhibition are people connected with Warsaw from 60s and 70s of the XIX century. These are the people, who came to the city looking for earnings and new possibilities, and with the time they contributed to serious changes in Warsaw.

Their promotion meant not only achieving the position and respect, but also engagement into social life. The biographies of ‘new Varsovians’ are simultaneously the story about modernizing city, the energy and independence of its inhabitants.’

The space dedicated to the exhibition is placed within two connected with each other rooms and a hall. The exhibition entrance leads through small hall, where the visitors can hear the sounds of the city: trams bells, hoof clatter, people’s talk. Further starts the city-Warsaw, where the spatial concept of the exhibition is based on a theme modules concerned life in XIX century Warsaw, which were closed in smaller spaces by suspended walls hanged above the ground. By this solution the corridors-streets where created, which allows for free wondering (sightseeing) around XIX century Warsaw.

 

 

„Bohaterami wystawy „Nowi warszawiacy” są postaci związane z Warszawą lat 60. i 70. XIX wieku. To ludzie, którzy przybyli do miasta w poszukiwaniu zarobku i nowych możliwości, a z czasem przyczynili się do ważnych zmian, jakie zaszły w Warszawie tego czasu.
Ich awans oznaczał nie tylko zdobycie pozycji i uznania, ale również, a może przede wszystkim zaangażowanie w życie publiczne. Biografie „nowych warszawiaków” są jednocześnie opowieścią o modernizującym się mieście oraz energii i samodzielności jego mieszkańców.”(www.mhw.pl)
Przestrzeń dedykowana wystawie obejmuje dwie połączone ze sobą sale oraz przedsionek. Wejście na wystawę prowadzi przez mały hol gdzie słychać odgłosy miasta: dzwonki tramwajów, stukot kopyt, rozmowy ludzi. Dalej znajdujemy się już w mieście-Warszawie, gdzie koncepcja przestrzenna oparta została na modułach tematycznych dotyczących życia w XIX-wiecznej Warszawie, które zostały ‘zamknięte’ w mniejsze przestrzenie wydzielone podwieszanymi ściankami oderwanymi od podłogi, dla uzyskania lekkości w niedużej przestrzeni. W ten sposób wytworzono korytarze-ulice, którymi można dowolnie spacerować ‘zwiedzając’ XIX-wieczną Warszawę.

 

imgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimg